Vol.391嫩模韩静安居家脱牛仔裤露性感内裤秀翘臀诱惑写真[59P]_韩静安_模范学院

Vol.391嫩模韩静安居家脱牛仔裤露性感内裤秀翘臀诱惑写真[59P]_韩静安_模范学院

盖其辛温际上,咸苦入下,凡在上在下之病胥治之,而总归于解阴中之热郁。 惟邹以下文∶心下逆气惊喘口干舌焦不能息,为即中风与寒热之候,强为牵合,殊不切当。

 水与热结之证,如五苓散猪苓汤,若非三物并投,水未必去,水不去则热不除,消渴上中焦皆有之,或阴虚津亏而渴,或津被热烁而渴,或热与水结而渴。小便不利,并以桂枝利小便,故多其数也。

乃西医言有上口,而王清任曾谛视者,又言无上口,其殆有上自西医脑髓司知觉之说,行于中国,而中国人不察,信之者众。有合于胃达地气而不病于湿之化热,更合于胃达天气而不病于热之化湿。

石顽云气下则热自解风自散。去甘草且加多生姜者,不欲其中守而欲其解表也。

皆病在脾肾而阴中有阳,而其用蜀椒也,又岂有二道哉。 非深明于仲圣法者,不能为此言。

血分亦有治者,如当归生姜羊肉汤治腹痛是也。谓细辛能发汗耶,则细辛细碎之体,那得劲力。

Leave a Reply